change the name of all windows : new name = 'Window:' + old Name

Windows data before editing

IfcWindow

Ifc IfcRoot IfcObjectDefinition IfcObject IfcProduct IfcElement IfcBuildingElement IfcWindow (12) (download as xml)
Nr  IfcClassName  line_id  globalId  ownerHistory  name  description  objectType  objectPlacement  representation  tag  overallHeight  overallWidth  
1IfcWindow 97430'0SBDb2wmb7HP_WpGy8pM6A'#95890'004'$$#101752#96420$1800.01600.0
2IfcWindow 97272'3qKy0ZX1H8eOcgwF7hBT2w'#95890'001'$$#100276#96332$1200.01600.0
3IfcWindow 97257'2mO2dZI8f69PNMD4v5Vrkj'#95890'001'$$#100261#96322$1200.01600.0
4IfcWindow 97255'19fm1wZvLAjv3lNROHyjDS'#95890'001'$$#100257#96320$1200.01600.0
5IfcWindow 97251'1cAGwgA4f4su0jUhU$u4AL'#95890'005'$$#100253#96317$1800.01600.0
6IfcWindow 97231'0VVDzDXqfCB9Q3oJ0AfQC0'#95890'001'$$#100117#96312$1200.01600.0
7IfcWindow 97173'1aFXrvxxLAWB0jmzmzxh2X'#95890'002'$$#99941#96301$1200.01600.0
8IfcWindow 97135'0ftEnI3L1Cbu6$GZyS9b$w'#95890'007'$$#99746#96296$6000.03600.0
9IfcWindow 97099'1K4I0tybTFfxlo1$L_BQr9'#95890'006'$$#99589#96293$6000.06000.0
10IfcWindow 97029'2f1wP4$2v9xh6tiAtpQHA8'#95890'008'$$#99279#96290$6000.03600.0
11IfcWindow 96960'0O79I0BfPBgxo_m8zxn_R5'#95890'002'$$#98902#96283$2700.04400.0
12IfcWindow 96905'2lt9JAm_r44uLZ7bhWHGny'#95890'001'$$#98688#96255$1200.01600.0

Windows data after editing

IfcWindow

Ifc IfcRoot IfcObjectDefinition IfcObject IfcProduct IfcElement IfcBuildingElement IfcWindow (12) (download as xml)
Nr  IfcClassName  line_id  globalId  ownerHistory  name  description  objectType  objectPlacement  representation  tag  overallHeight  overallWidth  
1IfcWindow 97430'0SBDb2wmb7HP_WpGy8pM6A'#95890'Window:004'$$#101752#96420$1800.01600.0
2IfcWindow 97272'3qKy0ZX1H8eOcgwF7hBT2w'#95890'Window:001'$$#100276#96332$1200.01600.0
3IfcWindow 97257'2mO2dZI8f69PNMD4v5Vrkj'#95890'Window:001'$$#100261#96322$1200.01600.0
4IfcWindow 97255'19fm1wZvLAjv3lNROHyjDS'#95890'Window:001'$$#100257#96320$1200.01600.0
5IfcWindow 97251'1cAGwgA4f4su0jUhU$u4AL'#95890'Window:005'$$#100253#96317$1800.01600.0
6IfcWindow 97231'0VVDzDXqfCB9Q3oJ0AfQC0'#95890'Window:001'$$#100117#96312$1200.01600.0
7IfcWindow 97173'1aFXrvxxLAWB0jmzmzxh2X'#95890'Window:002'$$#99941#96301$1200.01600.0
8IfcWindow 97135'0ftEnI3L1Cbu6$GZyS9b$w'#95890'Window:007'$$#99746#96296$6000.03600.0
9IfcWindow 97099'1K4I0tybTFfxlo1$L_BQr9'#95890'Window:006'$$#99589#96293$6000.06000.0
10IfcWindow 97029'2f1wP4$2v9xh6tiAtpQHA8'#95890'Window:008'$$#99279#96290$6000.03600.0
11IfcWindow 96960'0O79I0BfPBgxo_m8zxn_R5'#95890'Window:002'$$#98902#96283$2700.04400.0
12IfcWindow 96905'2lt9JAm_r44uLZ7bhWHGny'#95890'Window:001'$$#98688#96255$1200.01600.0

Print the windows data in IFC format to check if the modifications have been saved

#97430=IFCWINDOW('0SBDb2wmb7HP_WpGy8pM6A',#95890,'Window:004',$,$,#101752,#96420,$,1800.0,1600.0); #97272=IFCWINDOW('3qKy0ZX1H8eOcgwF7hBT2w',#95890,'Window:001',$,$,#100276,#96332,$,1200.0,1600.0); #97257=IFCWINDOW('2mO2dZI8f69PNMD4v5Vrkj',#95890,'Window:001',$,$,#100261,#96322,$,1200.0,1600.0); #97255=IFCWINDOW('19fm1wZvLAjv3lNROHyjDS',#95890,'Window:001',$,$,#100257,#96320,$,1200.0,1600.0); #97251=IFCWINDOW('1cAGwgA4f4su0jUhU$u4AL',#95890,'Window:005',$,$,#100253,#96317,$,1800.0,1600.0); #97231=IFCWINDOW('0VVDzDXqfCB9Q3oJ0AfQC0',#95890,'Window:001',$,$,#100117,#96312,$,1200.0,1600.0); #97173=IFCWINDOW('1aFXrvxxLAWB0jmzmzxh2X',#95890,'Window:002',$,$,#99941,#96301,$,1200.0,1600.0); #97135=IFCWINDOW('0ftEnI3L1Cbu6$GZyS9b$w',#95890,'Window:007',$,$,#99746,#96296,$,6000.0,3600.0); #97099=IFCWINDOW('1K4I0tybTFfxlo1$L_BQr9',#95890,'Window:006',$,$,#99589,#96293,$,6000.0,6000.0); #97029=IFCWINDOW('2f1wP4$2v9xh6tiAtpQHA8',#95890,'Window:008',$,$,#99279,#96290,$,6000.0,3600.0); #96960=IFCWINDOW('0O79I0BfPBgxo_m8zxn_R5',#95890,'Window:002',$,$,#98902,#96283,$,2700.0,4400.0); #96905=IFCWINDOW('2lt9JAm_r44uLZ7bhWHGny',#95890,'Window:001',$,$,#98688,#96255,$,1200.0,1600.0);